Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website tyhisneaker.com để thanh toán:

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi DQ FASHION giao hàng, bao gồm:

  • Thanh toán bằng Tiền mặt.
  • Thanh toán bằng chuyển khoản.

THÔNG TIN THANH TOÁN

  • Tên chủ thẻ: PHAN DOAN TY
  • Số tài khoản: 0964779191
  • Ngân hàng: SHB – Chi Nhánh Đà Nẵng