1. Chúng tôi tiếp nhận đổi size cho khách hàng khi mua hàng tại TyHi Sneaker

2. Thời gian đổi 5-7 ngày kể từ lúc tiếp nhận thông tin

3. Mọi chi phí vận chuyển phát sinh do khách hàng tự chi trả.

* Các chính sách có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.